NetCalc

Pełna obsługa adresów IPv4 oraz IPv6 za pomocą zaawansowanych rekordów w FPC.

Podstawowe funkcje

 • prosta obsługa
 • pełna walidacja IPv4 oraz IPv6
 • formatowanie IPv4
  • adres IP (192.168.1.1)
  • Double Word (3232235777)
  • HEX (C0.A8.01.01)
  • BIN (11000000.10101000.00000001.00000001)
 • formatowanie IPv6
  • rozszerzony (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001)
  • alternatywny (0:0:0:0:0:0:0:1)
  • skompresowany (::1)
 • konwertowanie IPv4 do IPv6
 • operacje: and, or, xor, not na IPv4 i IPv6
 • porównywanie adresów: mniejszy, mniejszy równy, równy, większy równy, większy

Przykład użycia

var
 ip: TIPv4;
 mask: TIPv4;
 network: TIPv4;
begin
 ip.AsString := '192.168.1.1';
 mask.AsString := '255.255.255.0';
 network := ip and mask;
 ShowMessage(network.AsString);
end;

Pobierz

 • IDE: Lazarus 1.0.4
 • Licencja: LGPL 3.0
 • Pobierz