recALL

Parametry uruchamiania z CLI

 • -a – auto scan
 • -md <katalog> – ręczne skanowanie
 • -mr – ręczne skanowanie rejestr
 • -s <file name> – eksportuj do pliku
 • -sf <file format> – eksportuj do formatu pliku
  • csv
  • txt
  • html
  • zip
  • keepass
 • -e – emulacja
 • -hide-to-tray – po uruchomieniu minimalizuje do zasobnika
 • -exit-after-export – po eksporcie zamyka aplikację (działa tylko z -mr -md -a)
 • -enable-symlink, -disable-symlink – aktywuje/wyłącza skanowanie dowiązań symbolicznych (pomija zapisane wcześniej ustawienia)
 • -enable-smartscan, -disable-smartscan – aktywuje/wyłącza inteligentne skanowanie (pomija zapisane wcześniej ustawienia)
 • -hash-action <id> – po znalezieniu funkcji skrótu podejmij następującą akcję:
  • 0 – zapytaj
  • 1 – szukaj w internecie
  • 2 – ignoruj